Vi utför hälsokontroller

En hälsokontroll ger en bra bild över en persons allmänna hälsotillstånd, inklusive riskfaktorer. Provtagningen innefattar undersökning av hjärta, lungor, järnvärde, infektion/inflammation, diabetes, hormoner, blodfetter, njurar och lever. Du bokas därefter in för ett uppföljande besök med distriktssköterska för utvärdering av resultat.

Du bokar tid för hälsokontroll genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa direkt till oss på tel. 0223-473 00.