Välkommen till Fagersta Vårdcentral

Nu har vi öppnat på Centrumvägen 15 i Fagersta.

Vi erbjuder vaccination mot säsongsinfluensa, covid och pneumokocker.
Boka din tid via www.1177.se

Vi erbjuder även drop in-tider:
30/11 13:00-15:30
1/12 13:00-15:30

Om oss

Svenska Kyrkan i Fagersta har som sin viktigaste uppgift att stödja, hjälpa och värna de som bor i omgivningen. Att göra det som folk tycker är viktigt och behövligt är en stöttepelare för kyrkans alla verksamheter. Som exempel har kyrkan startat skolor, behandlingshem, begravningsbyrå och konferenscentret Lindgården.

Därför föll det sig naturligt att bemöta önskemålet att starta en vårdcentral; att ge invånarna ett alternativ till den existerande vårdcentralen. Om man bor i Fagersta måste man kunna ha en valmöjlighet, precis som i fallet med skolan. 
Vår målsättning är att erbjuda primärvård till alla som så önskar, en vänlig, tillmötesgående och professionell sådan med en hög tillgänglighet.

Vi har vinnlagt oss om att anställa kunniga och erfarna medarbetare; läkare, sjuksköterskor, terapeuter med mera, för att kunna ge invånarna i Fagersta den bästa möjliga vården och omsorgen. 

Att kyrkan nu tar det här steget är resultatet av invånarnas önskemål om valmöjlighet med ett vänligt och värdigt bemötande. Kyrkan är långsiktig och måste göra ett bra jobb. Vi är från trakten och den lokala anknytningen gör att vi får omedelbar reaktion och återkoppling på vårt jobb; den vård, bemötande och professionalitet vi utför. 


Vårt team

Vi är glada och stolta över att kunna presentera vårt kompetenta och trevliga team.

Helene Schoultz

Tf verksamhetschef

Ola Olsson

Medicinskt ledningsansvarig specialistläkare

Gunilla Sundberg

Distriktssköterska

Johnny Örnberg

Verksamhetschef och specialistläkare (start jan 24)

Asghar Shah

Specialistläkare

Johan Edsberg

Specialistläkare internmedicin/diabetes

Anders Södergård

Läkare (start jan 24)

Yvonne Nordling

Distriktssköterska

Jenny Östergren-Höljer

BVC- och Distriktssköterska

Ylwa Johansen

Samtalsterapeut

Anita Wahlsten

Barnmorska och Sjuksköterska

Lena Hilmersson

Distriktssköterska

Barbro Nordström

Sjuksköterska

Maria Nilsson

Undersköterska

Sofia Hammarström

Undersköterska

Marie Nordgren

Administratör

Åsa Forss

Medicinsk sekreterare


Lista dig hos oss

Du kan lista dig hos oss på Fagersta Vårdcentral genom att logga in med Bank-ID på 1177.se eller genom att ladda ned en blankett och skicka till oss.

Så här gör du för att lista dig med blankett

Ladda ned blanketten här på hemsidan eller hämta en pappersblankett på Lindgården, i Brukskyrkan, i Västanfors kyrka eller på Fagersta Stadshotell.

Lämna den ifyllda blanketten på församlingsexpeditionen på Lindgården, Kyrkvägen 7 i Fagersta
eller skicka med post till Västanfors Västervåla församling, Box 2012, 737 02 Fagersta.

Via 1177 med Bank-ID

Ladda ned blankett


Vad menas med att lista sig?

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på genom att lista dig på den vårdcentralen. Du kan bara vara listad på en vårdcentral. Valet av vårdcentral är personligt och därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill lista sig på. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. När du listar dig på en vårdcentral i Västmanland ingår barnhälsovård och mödrahälsovård i valet.