Hälsokontroller

En hälsokontroll ger en bra bild över en persons allmänna hälsotillstånd, inklusive riskfaktorer. Provtagningen innefattar undersökning av hjärta, lungor, järnvärde, infektion/inflammation, diabetes, hormoner, blodfetter, njurar och lever. Du bokas därefter in för ett uppföljande besök med distriktssköterska för utvärdering av resultat.

Nedan kan du läsa mer om vad som ingår i våra hälsokontrollspaket.