Mödra- och barnhälsovårdspsykolog

Verksamheten vänder sig till dig som ska bli förälder eller är förälder till barn som tillhör BVC (0–6 år). Till oss kan du komma för psykologiska frågor gällande graviditet och kommande föräldraskap. Du kan även söka till oss för att få stöd i föräldrarollen eller vid frågor kring ditt barns utveckling och beteende.

Denna tjänst köper vi in från Region Västmanland.