Barnavårdscentral

Vårt uppdrag är att främja barns hälsa och utveckling. Det gör vi genom hälsoundersökningar från födseln till skolstart. Utifrån din familjs behov ger vi råd och stöd kring ditt barns hälsa och vanliga sjukdomar.

Barnavårdscentralens telefontider är kl 8-9 på tisdagar, vänligen ring 0223-473 10