Diabetesmottagning

Till vår diabetesmottagning är alla som har diabetes typ 2 välkomna. Här sker utredning, behandling och regelbunden uppföljning av din diabetes, allt i nära samråd med din ordinarie läkare.