Arbetsterapeut

Arbetsterapi syftar till att du som patient ska kunna bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter du önskar.

Denna tjänst köper vi in från Region Västmanland.