Följ oss på sociala medier

På Facebook och Instagram uppdaterar vi kontinuerligt med information rörande Fagersta Vårdcentral. Där finns även möjligheten till att ställa frågor om du funderar över något.

Klicka på knapparna nedan för att ta dig vidare.